ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ;

Υπάρχει ένα γενικό αίτημα στην Ευρώπη όπως όλα τα τρόφιμα, που έχουν  διάρκεια ζωής μικρότερη από 72 εβδομάδες, να φέρουν ημερομηνία λήξης στην ετικέτα τους (κατανάλωση κατά προτίμηση πριν… ή best before).

Είναι γεγονός πως στο κρασί δε θα δούμε κάτι τέτοιο αφού, σχεδόν όλα τα κρασιά έχουν διάρκεια ζωής περισσότερο από 72 εβδομάδες.  Μια προσέγγιση είναι πως το κρασί και να χαλάσει θα μετατραπεί σε ξίδι και το ξίδι είναι τρόφιμο.  Αυτή είναι μια απλή προσέγγιση γιατί ακόμα και ένα κρασί που δεν έχει μετατραπεί σε ξίδι αλλά περιέχει πτητική οξύτητα (όρος που χρησιμοποιείται για την περιεκτικότητα ενός κρασιού σε οξικό οξύ = ξίδι) μεγαλύτερη από τα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία, θεωρείται ακατάλληλο προς χρήση.

Από την άλλη δεν μπορεί η κάθε συσκευασία να θεωρείται το ίδιο. Η διάρκεια ζωής ενός κρασιού σε tetra pak, bag–in-box ή σε μικρές συσκευασίες, όπως αυτές του αεροπλάνου (10cl, 12,5cl ακόμα και 37,5cl) έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής από τις μεγαλύτερες συσκευασίες. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το κρασί παλαιώνει αποδοτικότερα σε μεγαλύτερη φιάλη, μιας και η μικρότερη αναλογία οξυγόνου/κρασιού, λόγω του μεγαλύτερου περιεχομένου, του εξασφαλίζει πιο αργή εξέλιξη, με αποτέλεσμα να αποκτά μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Αυτό είναι από όλους αποδεχτό και επιστημονικά αποδεδειγμένο πως όσο μεγαλύτερη είναι η συσκευασία, σε φιάλη, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής ενός κρασιού.

Ένας άλλος παράγοντας που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι και το πώμα.  Διαφορετικά συμπεριφέρεται ένα κρασί με φυσικό φελλό και διαφορετικά με πλαστικό φελλό ή βιδωτό καπάκι (skrew cap). Η διάρκεια ζωής και η στεγανότητα ενός φυσικού φελλού καλής ποιότητας είναι σαφώς μεγαλύτερη από ενός πλαστικού φελλού ή άλλου τεχνικού πώματος.

Συμπερασματικά θα κατέληγα στην άποψη πως ναι «το καλό κρασί, όπως οι ΠΓΕ, Ποικιλιακοί οίνοι και Οίνοι Ονομασίας Προέλευσης, δεν έχουν ημερομηνία λήξης» και συνεπώς ορθά κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς να αναφέρεται στην ετικέτα αυτή η ένδειξη. Από τη άλλη κάποιοι οίνοι, κατώτερης ποιότητας (επιτραπέζιοι) αλλά και συσκευασίες χύμα ή και μικρότερες συσκευασίες , όπως πιο πάνω, το ιδανικό είναι να αναφέρονται, στην ετικέτα, κάποιες οδηγίες για το πότε μπορούν να καταναλωθούν μετά την ημερομηνία αγοράς τους.

Scroll to Top