ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΣΧΗΜΑ CONNOISSEUR ΟΙΝΟΥ

Από το 2016 τα μαθήματα που διοργανώνει ο Όμιλος Οινοφίλων Κύπρου έχουν πιστοποιηθεί με βάση τον Κανονισμό Πιστοποίησης Προσώπων ως Connoisseur Οίνου (Wine Connoisseur), ο οποίος προωθήθηκε σε συνεργασία με την ΚΕΠ (Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης) και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Οινοχόων.

Οι ενδιαφερόμενοι για την αξιολόγηση και πιστοποίηση θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση της ΚΕΠ αρ. Ε-37/03 όπου θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία τους και η δέσμευση για τήρηση του Κανονισμού Πιστοποίησης Προσώπων ως CONNOISSEUR ΟΙΝΟΥ και όλων των σχετικών διαδικασιών της ΚΕΠ.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ταυτοπροσωπίας π.χ. ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης και να καταθέσουν τα αποδεικτικά/ βεβαιώσεις από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης σε θέματα οινογνωσίας και γευσιγνωσίας, όπως αυτά καθορίζονται από την εξεταστέα ύλη (Παράρτημα Α) και αναλύονται στην Παράγραφό 6.1.  Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει μαζί να κατατεθούν στην ΚΕΠ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της εξέτασης μαζί με την καταβολή του τέλους για την πιστοποίηση.

Στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί πιστοποιητικό Connoisseur Οίνου και κάθε 4 χρόνια θα πρέπει να προβαίνουν σε επαναπιστοποίηση γνώσεων εφόσον βέβαια έχουν συλλέξει καθορισμένο αριθμό βαθμών ανάλογα με τις εκδηλώσεις του Ομίλου στις οποίες έχουν συμμετάσχει.

Οι βαθμοί τους οποίους ένας Connoisseur Οίνου μπορεί να συλλέξει βασίζονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΒΑΘΜΟΙ
1

Οργανωμένη Εκπαιδευτική Επίσκεψη Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου σε αμπελουργικές χώρες του εξωτερικού

5 οινοποιεία και άνω

4 οινοποιεία

3 οινοποιεία

 

 

 

25

20

15

2Παρακολούθηση Σεμιναρίων που διοργανώνονται από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου με θέματα ή σε συνεργασία με άλλους σε θέματα που σχετίζονται με το κρασί10
3Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου10
4Συμμετοχή σε Master Classes του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου10
5Συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου Οινοχόου της Κύπρου10
6Συμμετοχή σε Master Classes του Παγκύπριου Συνδέσμου Οινοχόων κατόπιν πρόσκλησης10
7Συμμετοχή στον διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου νέου Οινοχόου της Κύπρου10
8Οίνος – Άρωμα Κύπρου (διοργανωμένη από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου)10
9Συμμετοχή σε διαδικτυακές διαλέξεις που οργανώνονται από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου ή σε συνεργασία με άλλους5
10Επίσκεψη σε Κυπριακά Οινοποιεία (διοργανωμένη από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου)5
11Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, δείπνα, γευστικές δοκιμές κλπ. που διοργανώνονται από τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου ή και σε συνεργασία με άλλους5

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΩΣ CONNOISSEUR ΟΙΝΟΥ

Scroll to Top