Εκπαίδευση


Από το 1998, έτος ίδρυσης του Ομίλου, βασικός σκοπός του ήταν η διάδοση της παιδείας του κρασιού και των ευγενών παραγώγων του. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, ο Όμιλος στοχεύει στη συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών του και του ευρύτερου κοινού, σε θέματα που σχετίζονται με τον οίνο από την παραγωγή μέχρι τη με μέτρο κατανάλωση και την ιστορική του διαδρομή, τη θρεπτική του αξία, το ρόλο του στις ανθρώπινες σχέσεις και στην κοινωνία γενικότερα.

Φιλοδοξία του Ομίλου είναι να φέρει τον κύπριο ακόμη πιο κοντά στον οίνο, να του γνωρίσει πώς να χρησιμοποιεί τις αισθήσεις του για να δέχεται καλύτερα τα ερεθίσματα του οίνου, να τα ερμηνεύει σωστά και να απολαμβάνει αυτό το θείο δώρο στον μεγαλύτερο βαθμό.

Όλα τα πιο πάνω, ο Όμιλος τα επιτυγχάνει, με τη διοργάνωση διαφόρων σειρών μαθημάτων, θεματικών σεμιναρίων, παρουσιάσεων, γευστικών δοκιμών κ.ά.

Από την έναρξη των μαθημάτων, δίδαξαν οι πιο κάτω καταξιωμένοι και έμπειροι εκπαιδευτές, γνώστες του αντικειμένου, που είχαν πάντα γνώμονα τη συνεχή αναβάθμιση και εμπλουτισμό της διδακτέας ύλης.

  • Δρ. Ανδρέας Εμμανουήλ: από την ίδρυση μέχρι και σήμερα
  • Κώστας Ποσπορής: 1990 – 1991
  • Θουκής Γεωργίου: 1990 – 1991
  • Δρ. Νέαρχος Ρουμπάς: 2003 – 2005
  • Μάρκος Ζαμπάρτας: 2020 – σήμερα
  • Χάρης Στυλιανίδης: 2020 – σήμερα
Scroll to Top