Νέα Μέλη

Members are accepted persons over the age of 18, who love wine and agree with the Articles of Association, the aims and objectives of the Club.

In order to become a member, one must be approved by the Board of Directors of the Group, after first submitting a completed and signed special Member Registration form and paying the amount of € 10 for one-time registration and € 30 for annual subscription.

WHAT BENEFITS WILL I HAVE AND WHY IS IT IN MY INTEREST TO BE A MEMBER OF THE CYPRUS OENOPHILES CLUB?

  • Two hours, completely free, thematic trainings (Limassol or Nicosia).
  • With the presentation of the Membership Card, discounts in Wine Cellars, Wineries, Restaurants, Companies, etc. (List of companies offering discounts)
  • Right to participate in all Group activities and at reduced prices where a price is set.
Γνωρίζω το δικαίωμα μου σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/2016/679 ότι μπορώ να αποσύρω την εξουσιοδότηση, να έχω πρόσβαση και να διορθώσω τα προσωπικά μου δεδομένα οποιανδήποτε στιγμή με γραπτή αίτηση μου προς τον Όμιλο Οινοφίλων Κύπρου. Με την αίτηση μου για εγγραφή, καταβάλλω εφάπαξ το ποσόν των 10 Ευρώ σαν δικαίωμα εγγραφής και το ποσό των 30 Ευρώ σαν ετήσια συνδρομή για το τρέχον έτος (μετρητά, επιταγή, έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του Ομίλου στην Τράπεζα Κύπρου, με αρ. 0338 – 01 – 020173 και ΙΒΑΝ ΝΟ. CY29002003380000000102017300).
Scroll to Top