ΖΙΒΑΝΙΑ – ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

ΖΙΒΑΝΙΑ – ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ

Η απόσταξη βασίζεται στον διαχωρισμό από ένα αλκοολούχο ποτό (διάλυμα), στην περίπτωση μας κρασί, της Αιθυλικής Αλκοόλης ή Αιθανόλης διά μέσου του βρασμού. Τόσο το νερό που περιέχει το κρασί όσο και οι αλκοόλες έχουν διαφορετικό σημείο βρασμού. Η Αιθανόλη έχει σημείο βρασμού 78,2ᴼC. Κάποιες άλλες αλκοόλες έχουν σημείο βρασμού ελαφρώς ψηλότερο ή και χαμηλότερο από αυτό της Αιθανόλης. Το…

Learn More

Όμιλος Οινοφίλων Κύπρου © 2023 All rights reserved.