ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ;
ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ;

Υπάρχει ένα γενικό αίτημα στην Ευρώπη όπως όλα τα τρόφιμα, που έχουν  διάρκεια ζωής μικρότερη από 72 εβδομάδες, να φέρουν ημερομηνία λήξης στην ετικέτα τους (κατανάλωση κατά προτίμηση πριν… ή best before). Είναι γεγονός πως στο κρασί δε θα δούμε κάτι τέτοιο αφού, σχεδόν όλα τα κρασιά έχουν διάρκεια ζωής περισσότερο από 72 εβδομάδες.  Μια προσέγγιση είναι πως το κρασί…

Όμιλος Οινοφίλων Κύπρου © 2023 All rights reserved.